Teostame erinevaid teenuseid, mis on vajalikud nii eraisikule kui erinevatele asutustele. Meie eesmärk on hoida elukeskkond turvalise, terve ja puhtana. 

Teenustest: 

 • Ohtlike puude langetamine/raie

  Ohtlikeks puudeks on-  avalikus ruumis kasvavad puud, mis on tormi/tuulte tagajärjel kahjustatud, haigustest kahjustatud või ohtliku kalde all olevad puud. Need põhjustavad murdudes vigastusi või varalist kahju. Tuleme teie juurde kohale (tasuta), hindame puu olukorra ning kuidas saame lõikust/ langetamist teostada (ronides või tõstukiga), sellest sõltub ka töö hind


 • Puuhooldus

  Periooditi tuleb jälgida puude tervislikku seisukorda. Kasvuperioodil võivad puid ohustada haigused, seened, mädanukud või kahjurid. Tihtipeale saavad puud linnas kahjustatud ka soolade ja sulfiididega. Puid peab hooldama. Või kui puu varjab valgust või on muud moodi häirivaks osutunud, siis saame teid aidata kui teil on hangitud linnast/ vallast raieluba, kehtib ka suuremate puuoksade/puuharude puhul.
 • HEKKIDE LÕIKUS

  Teostame hekkide suunavat lõikust kuni kõrgete väljakasvanud hekkideni välja. Meil on kõik vajalikud tööristad. Jagame nõuandeid. Igale hekile eraldi hinnapakkumine.
 • VILJAPUUDE HOOLDUSLÕIKUS

 • KÄNDUDE FREESIMINE

  Freesida saab kändu kuni 20cm sügavuseni maapinnast, tekkinud auk on võimalik täita mulla vms.


Ohtlike puude langetamine