TALLINN

Raieloa taotlemine
Haljastus
Raielubade andmekogu
Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord
Lume ja tuulega murdunud puude saagimise kord
Puude raie ja hoolduslõikus korteriühistu territooriumil


Väljaspool Tallinnat puu ja põõsa (v.a viljapuu ja marjapõõsa) raieks lubade taotlemise kord

KEILA LINN
Raieloa andmise kord
tel 6790750

VIIMSI VALD
Raieluba taotlemine
Raiemäärus
tel. 6028859

HARKU VALD
Raieloa andmise kord
tel.  6003866


SAUE VALD
Raieloa andmise kord
Raieloa taotlus
tel. 6541152

KOSE VALD
Raieloa andmise kord
tel. 6339321

SAKU VALD
Raieloa andmise kord
Raieloa taotlus
tel. 6712436

RAE VALD
Raieloa andmise kord
tel.6056781

KIILI VALD
Raieloa andmise kord
tel. 6790278

LÄÄNE-HARJU VALD
Raieloa andmise kord

KUUSALU VALD
Raieloa andmise kord

JÕELÄHTME VALD
Raieloa andmise kord
tel. 6054857

RAASIKU VALD
Raieloa andmise kord
tel 6070750