OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE

PUUHOOLDUS
KÄNDUDE FREESIMINE
HEKKIDE LÕIKAMINE
KRUNTIDE RAADAMINE

HELISTA 56 263857
puumehed@puumehed.ee
TEEME PARIMA PAKKUMISE

Ohtlikud puud on  -  avalikus ruumis kasvavad puud, mis on tormi- tuulte tagajärjel kahjustatud, haigustest puretud või ohtliku kalde all olevad puud.
Ohtlikud puud põhjustavad murdudes vigastusi või varalist kahju. Meie eesmärk on hoida elukeskkond turvalise, terve ja puhtana.
Lahendame Sinu mure.
Ohtlike puude raie 

puude langetamine Tallinnas